כללי:
 
1.1   האתר של יעל פילוסוף, הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת.
1.2 כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה - כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.
1.3   על מנת לבצע פעולה באתר יידרש המשתמש להירשם לאתר.
 
תנאי השימוש באתר:
 
2.1 רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
 
2.2 חברות האשראי הינן: ויזה, אמריקן-אקספרס בע"מ וישראכרט בע"מ.
 
2.3 סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת PayPal ולפי כללי אבטחת המידע.
 
פרטי המשתמש:
 
3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
 
3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
 
3.3 פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא נשמרים במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.
 
תשלום ואספקה:
 
4.1 כל המחירים באתר כוללים מע"מ ודמי משלוח. (דמי משלוח - במידה ומדובר במוצר פיזי).
 
4.2 אספקת המוצרים תבוצע דרך הדואר, עד עשרה ימי עסקים.
 
4.3 במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
 
4.4 א. אנו דוגלים במתן אפשרויות החזרה של מוצרים שנקנו דרך האתר. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 
ב. תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד שלושים ימים מיום קבלת המוצר.
 
ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:
4.5 במידה והחלטתם להחזיר מוצר, אנא שמרו על הכללים הבאים :
4.6 את משלוח המוצר יש לבצע באמצעות דואר רשום, שירות שליחים, או כל אמצעי אחר המאשר קבלת המוצר. עלויות משלוח המוצר חזרה הן על הלקוח.
4.7 על פי חוק הגנת הצרכן, תחויבו בסך של 5% משווי הרכישה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבין השניים בגין ביטול העסקה. החזר כספי בגין ביטול העסקה, אינו כולל את עלות משלוח החבילה בדואר רשום או שליחים , כפי שנשלח אליכם
4.8 זיכוי יועבר לחברת האשראי על החלק ששולם, יינתן תוך 7 ימים מיום קבלת המוצר חזרה.
4.9 בכל מקרה זכות ההחזרה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן
5.0 המנוי למועדון התפתחות אישית מתחדש מידי חודש, באופן אוטומטי. במקרה של ביטול המנוי למועדון, תיחסם הגישה לכל התכנים באזור החברים, מייד עם הפסקת המנוי, ללא החזר כספי כלשהו.
 
יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 
תנאים נוספים:
 
5.1 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 
5.2 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 
5.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.
 
5.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 
5.5 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
 
5.6 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.