yael-philosof - תודה וובינר - אהבה עצמית

 

Back
תודה על הרשמתך לוובינר המיוחד בו גוני אלמגור מראיינת את יעל פילוסוף בנושא של
אהבה עצמית


הוובינר מתקיים ביום חמישי 3.03.16 בשעה 10:00 בבוקר וצפוי להיות עמוס בתוכן
וכלים פרקטיים ליישום

מחכים לך!!!


יעל פילוסוף גוני אלמגור